Altijd geopende pijnappelklier

Home > Nl > Michael > Altijd geopende pijnappelklier
Julien Moorrees
De volledig geactiveerde menselijke engel leeft ten alle tijden met een geopende pijnappelklier. Deze engelachtige/spirituele poort is in volledig actieve staat. Dit is equivalent aan het in een staat van diepe meditatie zijn (Theta hersengolven) gedurende de normale uren waarop je wakker bent. Dit is waarom veel mensen zich 'zwevend in de ruimte' en 'gedesoriënteerd' voelen. Ze  wennen aan dit diepe bewustzijnsniveau in het dagelijkse leven.

Delen:
Facebook