Overmatige stimulatie van de Hypofyse

Home > Nl > Michael > Overmatige stimulatie van de Hypofyse
Julien Moorrees
Bij overmatige stimulatie van de Hypofyse kan dit een overmatige stimulatie van de Schildklier en van de Bijnieren op de lagere niveaus veroorzaken. Dit resulteert in het produceren van energiegolven en het gevoel 'hyper' te zijn. Dit brengt het lichaam in onbalans en als dit te lang aanhoudt kan het een overspanning van de bijnieren of uitputting door stress veroorzaken.

Als de Schildklier beweegt tussen overactiviteit en onderactiviteit, in een poging tot het reguleren van de energieschommelingen van het lichaam, kan dit extreem fysieke uitputting veroorzaken.

Wanneer de hersenchemicaliën zoals serotonine uit balans raken, kan dit depressie en angstgevoelens veroorzaken.

Wanneer het lichaam verzoekt om, om te kunnen gaan met de nieuwe evolutionaire energiestromen worden extreme fysieke en emotionele symptomen ervaren. Deze energiestromen creëren het kristallijnen lichaam als een voertuig voor het hogere bewustzijn van de menselijke engel.
Delen:
Facebook