!--#layout cosmic_template --!/!--@ !--#title --!Gabriel/!--@ !--#textcontent --!
1 Deja-vu
2 De overgang
3 De geesteswereld
4 Terug naar aarde
5 Het doel in het leven
6 De materie
7 Een medium
8 De verschillende geesten
9 Niet meer materieel
10 Gestopt zijn met groeien
11 Een stilstaande ziel helpen
12 Zielen koppelen
13 De oerknal
14 De vorming van materie
15 De bewuste groep
16 De materiele evolutie
17 De ziel
18 Het delen van de ervaringen
19 De tijd
20 De toekomst


/!--@ !--#pagecolor !--F:cl/includes/css_red.htm --!/!--@ !--#language --!nl/!--@ !--#menuleftbar !--F:cl/menus/nl_leftbar.htm --!/!--@ !--#menumiddlebar !--F:cl/menus/nl_mid_06_humans.htm --!/!--@ !--#menurays !--F:cl/menus/nl_rays.htm --!/!--@