De opbouw van de ziel

Home > Nl > Engelmens > 3.3 De opbouw van de ziel
Julien Moorrees
De ziel is je identiteit, je persoonlijkheid. Al je wensen, je voorkeuren, je afkeuren en je capaciteiten maken deel uit van je ziel. Je ziel weet wie je graag wilt zijn en wie je niet wilt zijn. Je ziel vormt het doel dat je nastreeft in het leven. Het volgende plaatje geeft dit weer:

Opbouw ziel

Twee zielen zijn in staat de wensen, voorkeuren, afkeuren en capaciteiten met elkaar te communiceren. Wanneer deze verschillende onderdelen worden gekoppeld onderscheiden we de volgende eigenschappen:

Communicatie zielen

Wanneer de wensen van 2 zielen overeenkomen, ontstaat er gedeelde liefde voor datgene waar de wens over gaat. Deze liefde kan op vele manieren worden geuit en is afhankelijk van hetgeen de wensen over gaan. Hoe meer wensen er overeenkomen, hoe meer koppeling er plaats vindt en hoe meer liefde er tussen deze twee zielen is.

Wanneer de voorkeuren van 2 zielen overeenkomen, uit dit zich in het vertonen van hetzelfde gedrag. Bijvoorbeeld dezelfde kleding wordt gekocht, dezelfde producten aangeschaft etc. Hoe meer voorkeuren er overeenkomen, hoe meer hetzelfde gedrag wordt vertoond.

Wanneer de afkeuren van 2 zielen overeenkomen uit dat zich in gezamenlijk protest. Zij zullen zich over dezelfde dingen opwinden en kwaad maken en waarschijnlijk samen besluiten er iets tegen te doen.

Wanneer de capaciteiten van 2 zielen overeenkomen kunnen zij deze versterkt inzetten. Er vindt dan evolutie plaats in de gezamenlijke uiting van deze capaciteit ten opzichte van de uiting van het individu. Een voorbeeld is het goed en zuiver kunnen zingen. Wanneer 2 mensen dit gezamenlijk doen, zal dit een veel beter resultaat hebben, dan wanneer je de 2 mensen afzonderlijk hoort zingen. Hoe meer capaciteiten overeenkomen, des te meer evolutie vindt er plaats in de gezamenlijke uitgevoerde activiteiten.

Delen:
Facebook