Zijn een pilaar voor de nieuwe mensheid

Home > Nl > Engelmens > 6.2 Zijn een pilaar voor de nieuwe mensheid
Julien Moorrees
De Engelmensen hebben de basis gelegd voor de nieuwetijdse mensen om zich met elkaar te verbinden en verder te groeien. Zij zijn de daadwerkelijke pilaren van de nieuwetijdse mens. Ze zijn de leermeesters die de hobbelige weg hebben gevlakt. Ze hebben de raderen de juiste kant op gezet zodat de machine soepel kan functioneren. Zij ondersteunen de nieuwetijdse mensen bij het in stand houden van de nieuwe tijd. Daar waar zij muren moeten doorbreken zullen zij dit doen.

Delen:
Facebook