De Merudi praktijk

Home > Nl > Cosmicrays > 13_merudianen > praktijk
Julien Moorrees

Het woord Merudi betekend in het Swahilli: "teruggekeerd zijn". En dat is precies wat Merudi doet. Je terugbrengen naar jezelf. Merudi bestaat sinds 2003 via de website www.merudi.nl die een community vormt voor iedereen die spiritualiteit op een normale manier wil ervaren. Openheid staat voorop en juist om die reden is Merudi voor iedereen. Eigen ontwikkeling staat voorop en dat helemaal gratis!

Sinds 2011 is er ook een praktijk die persoonlijke begeleiding geeft aan mensen die niet via het Internet zichzelf, openbaar willen blootgeven. De Merudi praktijk website (te bereiken via http://www.merudi-praktijk.nl ) is het portaal naar deze praktijk en biedt iedereen een persoonlijke kijk in zichzelf. Zie uzelf als een ruwe diamant waarvan de verschillende vlakken het leven weerspiegelen. Misschien bent U gewend een aantal kanten altijd te gebruiken, of zijn een aantal mooie kanten bij U onderbelicht? Laat de diamant weer in zijn geheel stralen. Ieder vlak mag namelijk gezien worden!

Het logo heeft om te beginnen de cirkel die een afbakening van het grote geheel om te kunnen differentiëren heeft. Wat binnen en buiten de cirkel is, is hetzelfde en symboliseert het allesomvattende bestaan. In dat bestaan doet zich leven voor. In eerste instantie kenmerkt dat leven zich in het Ene middelste deel van het logo. Eén in zichzelf, niet kenbaar, ongedifferentieerd. De volgende stap in de ontwikkeling van 'leven' is een differentiatie van wat eerst nog in zichzelf was. We zien dan een tweedeling van krachten. Ook dat heeft in het logo vorm gekregen.

Deze krachten hebben een middelpuntzoekende en een middelpuntvliedende werking die elkaar aanvullen. Op deze wijze is er sprake van een drie-eenheid zoals we op veel plaatsen tegenkomen b.v. de Shushumna met differentiaties van Ida en Pingala of de goden Horus, Isis en Osiris; in de kabbala heten deze krachten: Kether Chochma en Bina en in de christelijke leer spreekt men van vader, zoon en geest.

In onze hedendaagse leef-en denkwereld zien we dat terug in rechter, officier van justitie en advocaat. Het zijn steeds dezelfde principes die zich altijd en overal laten gelden.

De middelste kracht op het logo is als de ENE, een kracht van oorzaak en gevolg in zichzelf. De twee anderen komen voort uit deze eerste ENE en vertegenwoordigen ieder voor zich de twee krachten die in eerste instantie in elkaar 'verstrengeld'.

Door deze ontwikkeling van één naar twee vindt een verdergaande materialisatie van levende principes plaats. Deze verloopt vervolgens van drie naar zeven enz. enz. Dit is de manier waarop leven zichzelf voortzet. In deze zin is het dus een zeer levenskrachtig logo dat zichzelf in stand kan houden. De kleur en de nuances daarin duidt op het ENE allesomvattende bestaan waarheen alles herleid kan worden. Precies zoals het leven is: "Uitzetten en inkrimpen of oplossen en stollen alles hetzelfde wat zich voortdurend herhaalt."

Delen:
Facebook